Spårinformation

Det finns dragna spår i både Bydalen, Höglekardalen och Gräftåvallen. Bäst utvecklat spårsystem har Gräftåvallen med totalt 45 km preparerade längdspår. Spåren går både i skog och över öppna myrar med fjällutsikt. Spårlängderna varierar från 3 till 16 kilometer. För barnen finns spårslingor från 100 till 700 meter. Elbelysning finns på en femkilometerslinga.

I Bydalen finns dragna längdspår mellan Höglekardalen, Hovde och Bydalen. Även här går det bra att åka kvällstid i elbelysning. Sträckan mellan Bydalen och Höglekardalen på cirka tre kilometer är belyst.

Kolla gärna på vår facebooksida alternativt på Skidspår.se för aktuell spårinformation.

Spårdragning utförs på ideell bas med frivilliga. Spårning börjar generellt runt vecka 49 och avslutas runt vecka 16. Under vecka 2 till 6 sker spårdragning mestadels i anslutning mot helg på grund utav lågt besökstryck under veckodagarna.