Information om föreningen

Styrelse, revisorer och valberedning

Ordförande: Per-Olov Ahlström

Vice ordförande: Tomas Wiklund

Sekreterare: Eva Rönnbäck

Kassör: vakant

Ledamot: Estelle Lindström
Ledamot:  Lars-Erik Andremo

Ledamot:  Maria Naalisvaara

Ledamot: Bengt Larsson

Revisor: Claes Söderhjelm
Revisor: Hanna Falkenström

Suppleant: Åke Hultgren
Suppleant: Johan Olsson

Valberedning: Börje Olsson
Valberedning: Bertil Danielsson
Valberedning: Stefan Holmström
Valberedning: Bertil Åström

 

 

Bildad 2003-12-28
Föreningsnummer 39297-34
Postadress c/o Per-Olov Ahlström, Malmövägen 50
857 30 Sundsvall
Telefon 076-834 14 55
E-post info@graftavallenssk.se
Hemsida https://www.graftavallenssk.se
Bankgiro 5045-2358
Organisationsnummer 802417-3786