Information om föreningen

För techsoup: tomas.wiklund@graftavallenssk.onmicrosoft.com

Styrelse, revisorer och valberedning

Ordförande: Per-Olov Ahlström
Vice ordförande: Tomas Wiklund
Kassör: Per-Olof Husberg
Sekreterare: Eva Rönnbäck
Ledamot: Lena Wessén
Ledamot: Lars-Erik Andremo

Revisor: Claes Söderhjelm
Revisor: Hanna Falkenström

Suppleant: Åke Hultgren
Suppleant: Johan Olsson

Valberedning: Börje Olsson
Valberedning: Bertil Danielsson
Valberedning: Stefan Holmström
Valberedning: Bertil Åström

 

 

Bildad 2003-12-28
Föreningsnummer 39297-34
Postadress c/o Per-Olov Ahlström, Malmövägen 50
857 30 Sundsvall
Telefon 076-834 14 55
E-post info@graftavallenssk.se
Hemsida https://www.graftavallenssk.se
Bankgiro 5045-2358
Organisationsnummer 802417-3786